bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Zgodnie z Ustawą z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 poz. 862) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.1992r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Bielsku-Białej została wpisana dnia 11 września 2012 r. do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Bielska-Białej.

Galeria Bielska BWA jako samorządowa jednostka kultury działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2017 poz. 862).
• Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
• Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.).
• Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
• Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXXVIII/734/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.Opublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 28.03.2018
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 668