bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualne zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów i mienia Galerii Bielskiej BWA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu otwarcia 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załacznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy cz.2

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4a - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Informacja o przetwarzaniu danych


Plan postępowań 2020 r. - linkOpublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 04.01.2021
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 6 220