bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016, poz.1764 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdfOpublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 06.03.2018
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 797