bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Na stronie BIP Galerii Bielskiej BWA znajdują się następujące elementy:
• panel górny z logo BIP oraz logo Galerii Bielskiej BWA,
• menu główne,
• wyszukiwarka,
• tytuł strony,
• treść strony,
• przycisk "Drukuj" (po prawej stronie poniżej wpisu),
• informacje o redaktorach z podziałem na osoby, które utworzyły dokument
i opublikowały informację oraz dacie ostatniej publikacji,
• licznik odwiedzin konkretnej strony Biuletynu,
• rejestr zmian dokonanych na stronie w postaci wersji archiwalnych.

Wygląd menu głównego:


Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Ma ono postać kolumny z przyciskami, znajdującej się po lewej stronie ekranu. Menu przedmiotowe podzielone jest na działy tematyczne związane z udostępnianymi informacjami, opatrzone hasłami, które informują o zawartości przypisanej im strony. W menu mogą występować przyciski z odnośnikami uaktywnionymi bądź nieaktywnymi. Przycisk menu jest nieaktywny wówczas, gdy osoba redagująca biuletyn chwilowo (np. na czas zmian) odłączy przypisaną mu stronę www. Po naprowadzeniu na taki przycisk kursora myszy nie przyjmie on formy dłoni, jak również nie nastąpi zmiana wyglądu przycisku. Przycisk aktywny powoduje podkreślenie tekstu przy najechaniu myszą na odpowiednią pozycję.

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka, zawierająca informacje:
a) Imię i nazwisko głównego redaktora BIP
b) Datę powstania dokumentu
c) Datę ostatniej dokonanej modyfikacji oglądanej strony
d) Imię i nazwisko osoby publikującej informacje

W lewym górnym rogu strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem odnośnika "szukaj >".Opublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 19.03.2018
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 543