bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualne zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ochrona obiektów i mienia Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej w 2023:

Informacja z otwarcia ofert - link

Informacja o kwocie_20.01.2023 - link

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_12.01.2023 - link

Zmiana treści SWZ_12.01.2023 - link

Zmiana treści ogłoszenia_05.01.2023 - link

Zmiana treści SWZ_05.01.2023 - link

1. Ogłoszenie o zamówieniu - link

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - link

3. Specyfikacja warunków zamówienia - SWZ

4. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

5. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (1)

6. Załącznik nr 3 - przedsięwzięcia realizowane

7. Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

8. Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy (2)

9. Załącznik nr 6 - wzór umowy

10. Załącznik nr 7 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

11. Załącznik nr 8 - wykaz osób

Link do postępowania (miniportal)


Plan postępowań 2020 r. - linkOpublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 09.03.2023
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 6 946